Инфо

АВИСТРА работи успешно на българския и международния туристически пазар от 1996 година.
През всички тези години за нас е удоволствие да сбъдваме Вашите мечтани пътувания.
На нас можете да доверите своята ваканция или уикенд и да получите най – доброто предложение.

 • Екскурзии и почивки в страната и чужбина
 • Хотелски резервации
 • Круизи и екзотични ваканции
 • Ученически отдих и туризъм
 • Самолетни билети – редовни и нискобюджетни
 • Автобусни билети
 • Манастирски турове
 • Селски и еко туризъм
 • Организиране на семинари и фирмени мероприятия
 • Медицински застраховки

Най-малко шест причини да изберете нас

 • Дългогодишен опит в бранша
 • Собствени авторски програми
 • Специални цени за корпоративни клиенти
 • Персонално внимание към всеки клиент
 • Модерен и нов автобусен парк
 • Познавате ни отдавна

Удостоверение 02007

 

AVISTRATRAVEL

Шумен 9700    ул. “Цар Освободител” 97 тел/факс ++359 54 831040
avistra@avistratravel.com       www.avistratravel.com

*****************************************************************

„АВИСТРА” ООД е бенефициент по договор   BG16RFOP002-2.092-0488-C01. Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 3 074,53 лева, от които 2 613,35 лева европейско финансиране и 461,18 лева национално финансиране.

Кратко описание на проектното предложение

Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел на проектното предложение

Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект за микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния срив от  COVID-19.